Whistleblower

KASVISHOVIN WHISTLEBLOWER-KANAVA

Kasvishovilla harjoitetaan vastuullista liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Olemme sitoutuneet toimimaan eettisesti ja hyvän liiketavan mukaisia periaatteita kunnioittaen. Mikäli sidosryhmissämme herää huolia mahdollisista väärinkäytöksistä tai muusta epäeettisestä toiminnasta, haluamme kuulla siitä.

Tarjoamme sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillemme turvallisen Whistleblower-kanavan mahdollisten epäilysten kertomiseen. Kanava toimii ennakointijärjestelmänä, jonka avulla voimme puuttua, ehkäistä tai oikaista mahdollisia epäkohtia ja väärinkäytöksiä. Ilmoituksen voi jättää omalla nimellä tai täysin anonyymisti.

Kenelle?

Whistleblower-kanava on tarkoitettu kaikille Kasvishoviin sidoksissa oleville tahoille ja henkilöille. Sidosryhmiimme kuuluvat omat työntekijämme, asiakkaamme, tavarantoimittajamme sekä muut yhteistyökumppanimme.

Sisäisissä aiheissa rohkaisemme työntekijöitämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä omaan esihenkilöön. Whistleblower -kanavan myötä avaamme työntekijöillemme mahdollisuuden kertoa epäilyistä myös nimettömästi.

Milloin?

Ilmoituksen voi tehdä, mikäli henkilöllä on vahva epäilys

  • Kasvishoviin tai Kasvishovin henkilöstöön yhdistettävästä epäeettisestä, vastuuttomasta tai laittomasta toiminnasta tai tuotteesta.
  • Kasvishovin toimitusketjuun yhdistettävästä epäeettisestä, vastuuttomasta tai laittomasta toiminnasta.

Mahdollisten epäilysten on oltava todenperäisiä ja faktoihin perustuvia. Ilmoituksen tekijällä on vastuu toimia rehellisesti ja vilpittömin mielin. Epäilyksiä ei tule esittää huolimattomasti, perättömästi tai vahingoittamistarkoituksessa.

Ilmoitusten käsittely

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti ja käsittelemme ne luottamuksellisesti. Ilmoitukset käsitellään tarkoin määrätyn ryhmän toimesta Kasvishovin organisaatiosta.

Selvitystyöhön valtuutetut voivat tarvittaessa pyytää asiantuntija-apua ulkopuolisilta henkilöiltä. Konsultoinnin aikana ilmoituksen tekijän tai ilmoitukseen liittyvien henkilöiden henkilöllisyys pidetään salassa.

Ilmoituksen tekijän suojelu

Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pysyy salassa koko prosessin ajan. Henkilöllisyyttä ei paljasteta ilmoituksessa mainituille henkilöille eikä muille ulkopuolisille. Ilmoituksen tekijään ei kohdistu vastatoimia, kun ilmoitus on tehty vilpittömässä mielessä.

Ilmoitukseen liittyvien henkilöiden suojelu ja tiedonsaanti

Lomakkeella kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä soveltaen.


ILMOITUKSEN TEKEMINEN

Tee ilmoitus turvallisesti sähköisen Whistleblower-kanavan kautta. Noudata lomakkeella olevia ohjeita.

HUOM! Lomakkeen lähettämisen jälkeen saat salasanan seurantasivulle. Ota se itsellesi talteen, jotta voit seurata selvitysprosessin etenemistä. Korkean turvallisuusasteen vuoksi emme tiedä salasanaasi, emmekä voi palauttaa sitä myöhemmin sinulle.

Käythän tarkistamassa seurantasivua aika ajoin. Sivulla näet, olemmeko vastanneet ilmoitukseesi tai pyytäneet mahdollisia lisätietoja.